Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Txartelak

Nola eskuratu Mugi txartela?

Como obtenerla

Mugi txartelak 5euroko kostua du eta eskaera egiten den unea ordaindu behar da. Txartel arrunta eskuratzeko entregatu beharreko dokumentuak:

Mugi txartel arrunta eskuratzeko, dokumentu hauek entregatu behar dira:

 • Formularioa behar bezala beteta
 • Argazkia (lehen eskarian soilik)
 • NANaren, AIZaren edo pasaportearen fotokopia. Adingabekoa izanez gero, adin txikikoaren NAN-aren fotokopia (baldin badu) edo familia-liburuaren fotokopia (adingabekoaren datuak dituen orrialdea), baita  tutorearen NANaren, AIZaren edo pasaportearen fotokopia

Txartel hobariduna eskuratzeko entregatu beharreko dokumentuak eta bete beharreko baldintzak:

 • Egiaztatuko da Gipuzkoan erroldatuta egotea.
  SALBUESPENA: Gipuzkoako edozein herritan pasaportearekin erroldatu direnen kasuan, aurkeztu beharko da errolda-ziurtagiria, azken hiruhilabetekoan egindakoa.
 • Gainera, txartel hobaridun eskaerei eta berritze eskaerei Foru Ogasunean Errenta maila egiaztatuko zaie: 2,5 aldiz IPREM*adierazlea (16.135,08€ banako aitorpenean eta 32.270,16€ baterako aitorpenean) gaindituz gero, txartel arrunta bidaliko da.

  Bi egoeretan ez da errenta maila egiaztatuko: 18 urte beherako txartel hobaridun eskaerak eta Familia Ugari orokorren edo berezien eskaerak (beste txartel hobariduneko konbinaziorik gabe).

  (*)Oinarri ezargarri orokorra+ aurrezpenaren oinarri ezargarria+ lanaren hobaria. Hiru kontzeptu hauen |batuketa ezin du gainditu 2,5 aldiz IPREM adierazlea. Errentako baterako aitorpenen kasuan kopurua bikoiztu egiten da.

 • Familia Ugarien kasuan egiaztatuko da Eusko Jaurlaritzan/Gipuzkoako Foru Aldundian Familia Ugariaren titulua indarrean dagoela.
  SALBUESPENA: Pasaporte zenbakiarekin igorritako Familia Ugarien titulua dutenek aurkeztu beharko dute tituluaren fotokopia.
 • Horrez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikaren Departamentuan Desgaitasun-txartelaren € eskatzaileei egiaztatuko zaie desgaitasun gradua %65 gehiagokoa edo Mugikortasun baremoa 7koa edo gehiagoko dutela.
 1. Gazteak (6 urtetik 25 urte betetzen duten egunera arte): Txartel arruntaren dokumentazio bera.
 2. Adinekoak (65 urtetik gora): Txartel arruntaren dokumentazio bera.
 3. Ezinduak: Txartel arruntaren dokumentazio bera.
 4. Soziala: Txartel arruntaren dokumentazio bera. Horrez gain, txartel soziala eskatu ahal izateko bakoitzaren egoeraren arabera aurkeztu beharko dira dokumentu hauek:

  EGOERA EKARRI BEHARRKO AGIRIAK

  DOKUMENTOA IGORTZEN DUEN ERAKUNDEA

   

  1.Lanik egiten ez duen 65 urtetik beherako erretiroduna
  • Erretirua egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  • Egungo lan-bizitzaren ziurtagiria

  Gizarte Segurantza

   

  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra

  2. Erretirodun partziala duena
  • Erretirua egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  Gizarte Segurantza
  3.Lanik egiten ez duen 55 urtetik gorako ezintasun iraunkor osoko pentsioduna
  • Ezintasun iraunkor osoa egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  • Egungo lan-bizitzaren ziurtagiria

  Gizarte Segurantza

   

  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra

  4. Erabateko ezintasun iraunkor osoa
  • Erabateko ezintasun iraunkor osoa egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  Gizarte Segurantza
  5. Erabateko ezintasun handiko pentsioduna
  • Erabateko ezintasun handia egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  Gizarte Segurantza
  6. Lanik egiten ez duen alargun-pentsioduna
  • Alargun- pentsioa egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  • Egungo lan-bizitzaren ziurtagiria

  Gizarte Segurantza

   

   

  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra

  7.Kotizazio-urritasunagatiko sorospena
  • Sorospena egiaztatzen duen ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  INEM
  8. Espetxetik askatutakoen sorospena
  • Sorospena egiaztatzen duen ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  INEM
  9. Lanik egiten ez duen Kotizatu Gabeko pentsioko diru-sarrera edo gutxiago jasotzen duen pentsioduna
  • Kotizatu Gabeko Pentsioa (5.136,60€) baino gutxiagoko diru-sarrerak egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa
  Gizarte Segurantza
  10.Ardurapean hartutako adin txikiko edo seme-alaba bakoitzeko laguntza ekonomikoaren titularra
  • Ardurapean hartutako adin txikiko edo seme-alaba bakoitzeko prestazioa egiaztatzen duen ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  Gizarte Segurantza
  11. Gizarte Larrialdiko Laguntzaren (GLL) titularra edo onuraduna)
  • Laguntzaren jatorrizko ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean
  UDALA
  12. Kotizazio Gabeko Pentsioa (KGP), Gizarte Ongizateko Fondoa (GOF) eta Desgaituak Gizartean Integratzeko Legearen (LISMI) prestazioaren titularrak
  • Laguntzaren jatorrizko ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean.
  Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamendua
  13.Diru-sarrera Bermatzeko Errentaren (DBE) edota Diru-sarrera Bermatzeko Laguntzaren (DBL) titularra edo onuraduna
  • DBE: Laguntzaren jatorrizko ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean.
  • DBL: Laguntzaren jatorrizko ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean.

  LANBIDE

   

  Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamendua

  14. Desbinkulazio-laguntza jasotzen duen titularra
  • Laguntzaren jatorrizko ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean
  Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamendua
  15. 55 urtetik gorako-langabezia sorospenaren titularra edo Txertaketako Errenta Aktiboaren titularra
  • Sorospena egiaztatzen duen ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  INEM
  16. 45 urtetik gorako sorospena
  • Sorospena egiaztatzen duen ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean egindakoa
  INEM
  17. Familia-laguntza sorospenaren titularra (familia-ardurak)
  • Sorospena egiaztatzen duen ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean egindakoa
  INEM
  18. Ezintasun iraunkorraren pentsioa galdu izanagatik sorospena
  • Sorospena egiaztatzen duen ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean egindakoa
  INEM

  19. Bueltan etorritako emigratzaileak

   

  • Sorospena egiaztatzen duen ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
  INEM
 5. Familia Ugariaren txartela eskuratzeko entregatu beharreko dokumentuak eta bete beharreko baldintza:
  • Txartel arruntaren dokumentazio bera.
  • Egiaztatuko da Familia Ugariaren agiria indarrean dagoela.

GGLAk erabiltzaileari egokitzat jotzen duen informazioa eskatzeko eskubidea gordetzen du.

Dokumentazioa entregatzeko hiru modu daude:

 • Salmenta-guneetan.
 • Posta bidez: 10 Posta Kutxatila - 20130 Urnieta.
 • Internet bidez.
 • Erabiltzaileen arreta zentrua (CAU: C/Easo 74-1º Donostia)

GAINERA, HONAKO KASU HAUETAN:

 • ESKATZEN DENAREN MOTA BEREKO TXARTELA GALDU / OSTU / HAUTSI IZANEZ GERO: Besterik gabe, formularioa behar bezala beteta eta NANaren, AIZaren edo pasaportearen fotokopia. Adingabekoaren kasuan, horrek NAN-a badu, horren fotokopia, eta ez badu familia- liburuaren fotokopia (adingabekoa agertzen den orrialdea), baita tutorearen NAN-aren, AIZ-aren edo pasaportearen fotokopia. Txartela galdu/hautsi edo Lurraldebus txartela izanda, gisa bereko Mugi eskatzeak aurreko txartelaren baja sorraraziko du. Txartela hautsi bazaizu, eskabidearekin batera entregatu.
 • TXARTEL AKASTUNA BALDIN BADA, ERABILTZAILEAK ERRURIK IZAN GABE (Ez dira 5 euro ordaindu behar):
 1. Inprimatze-akatsak: Harremanetan jarri GGLArekin; akatsa zuzenduko zaizu eta txartel zuzena jasotzean akastuna entregatu beharko duzu (6 hilabeteko epean jaulki zenetik).
 2. Txartela ez da erabilgarria: Txartela salmenta-puntuan entregatu, eta labur adierazi zerk huts egiten duen; saltokian bertan jasoko duzu txartel berria (4 urteko berme-epea).
 • ADIERAZITAKO TXARTELA IRAUNGI IZANAGATIK BERRITZEA (Ez da txartela itzuli behar):
 1. Mota bereko txartela eskuratzeko behar den dokumentazio guztia aurkeztu beharko duzu, argazkia salbu.
 2. Eskabidea bete zenuenetik zazpi lanegun pasa eta gero, eskatu iraungipen-data eguneratzea laguntza bidez kargatzeko saltoki- sareko edozein salmenta-puntutan (Ezin da eguneratu ez kargatzeko makina automatikoetan, ezta Internet bidez ere). Data berria txartelaren txipean erregistraturik geratuko da, eta emango dizuten frogagirian egiaztatuko duzu.

 

GGLA

GGLAk unean uneko garraio zerbitzua eskaintzen dio Gipuzkoari, baliabide eta operadore desberdinak bateratzeaz gain, herritarrentzat informazioa hobetzen.
GGLA ZUREGANDIK HURBILAGO.

Kontaktua

Easo Kalea 74

20006 Donostia / San Sebastián

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

943 000 117