Txartelak

MUGI txartel motak

Sistemak barne hartzen ditu Lurraldebus txartela eta MUGI txartela. Bi txartel horiek hobari berberak eskaintzen dituzte, hortaz, Lurraldebus txartela duenak ez du MUGI txartel berria egin behar.

Hiru MUGI txartel mota eskaintzen dira (bakoitza bere ezaugarri eta baldintzekin; behealdean zehazten dira):

 • Arrunta (pertsonalizatua):
  • Txartelak titularraren argazkia eta datu pertsonalak ditu.
  • MUGI sistemak eskaintzen dituen onurez gozatzeko aukera ematen dio erabiltzaileari.
  • Txartelaren jabeak egindako bidaiak soilik baliozkotu daitezke.

Tarjeta ordinaria

 • Hobariduna (pertsonalizatua):
  • Titularrak zenbait baldintza betetzen dituela ziurtatzen duen txartel pertsonalizatua da.
  • Txartelak persona titularraren argazkia eta datu pertsonalak ditu.
  • Titularrak egindako bidaiak soilik baliozkotu daitezke.
  • Birkarga egitean automatikoki hobariak ematen ditu.

Tarjeta colectivos

 • Anonimoa:


Titulartasunik gabeko txartela da, edo inpertsonala, taldeentzat egokia (ikastetxe, enpresa, eta abar) % 32 deskontuak eskaintzen ditu eta pertsona batek baino gehiagok erabil dezake aldi berean (multibalioztatzea):

Tarjeta anonima

 • DBusen: Aldi berean bidaiari kopuru mugagabea onartzen du, betiere horien guztien bidaia ordaintzeko nahikoa diru badago. Txartela bidaiari bakoitzeko balioztatu behar da.
 • Lurraldebusen: Gehienez ere 9 bidaiari aldi berean. Eragiketa gidariaren laguntzarekin egin behar da, eta, ondorioz, ez da jaitsieran balioztatu behar.
 • Euskotrenen: Bidaiari batek bakarrik erabil dezake aldi berean bidaia bakoitzeko.
 • Renfe Aldiriaken: Bidaiari batek bakarrik erabil dezake aldi berean bidaia bakoitzeko.
 • Hiribusetan: Gehienez ere 9 bidaiari aldi berean. Txartela bidaiari bakoitzeko balioztatu behar da.

Txartel anonimoak 5 euro balio du eta 12 hilabeteko indarraldia izango du, kargatzen den egunetik hasita. Txartela kargatu zen azken egunetik 12 hilabete pasatzen direnean, desaktibatuta geratuko da. Dena den, txartelean zegoen saldoa ez da galduko, txartela berriz kargatzean aktibatu egiten baita bere saldoa berreskuratuz.

Txartel anonimoa prentsa-saltoki batzuetan eskura daiteke argazkirik eta bestelako dokumentaziorik aurkeztu beharrik gabe. Garraio aldaketei dagokienez, txartel anonimoarekin Dbus - Dbus artean, gehienez, 31 aldaketa egin daitezke, eta gainerako autobusetan, aldiz, gehienez 9. Datu pertsonalik ez duenez, ezin da MUGI sisteman alta eman eta, beraz, ezin da kargatu APParen edo webaren bitartez.
 

Txartel arrunta eskuratzeko aurkeztu beharrekoak

 • Inprimakia, behar bezala beteta
 • Argazkia (lehen eskaeran soilik)
 • NANaren, AIZaren edo pasaportearen fotokopia

Adingabekoa izanez gero, adin txikikoaren NANaren fotokopia (baldin badu) edo familia-liburuaren fotokopia (adingabekoaren datuak dituen orrialdea) eta tutorearen NANaren, AIZaren edo pasaportearen fotokopia.

 

Txartel hobariduna eskuratzeko bete beharreko baldintzak

Kolektiboren bateko txartela eskuratzeko edota berritzeko zenbait baldintza bete behar dira:

 1. Gipuzkoan erroldatuta egotea: Gipuzkoako edozein herritan pasaportearekin erroldatu direnen kasuan, azken hiruhilabetekoan egindako errolda ziurtagiria aurkeztu beharko da.
 2. Foru Ogasunean, errenta maila egiaztatuko da: 2,5 aldiz IPREM* adierazlea gaindituz gero, ezin izango da txartel hobariduna eskatu edo berritu; honakoak dira kopuruak: 16.947,00 € bakarkako aitorpenean; eta 33.894,00 € baterako errenta-aitorpenean. 

Bi egoera zehatzetan ez da errenta maila egiaztatuko: 18 urtetik beherakoek txartel hobariduna eskatzean eta Familia Ugari orokorren edo berezien txartela eskatzean (beste txartel hobaridun bateko konbinaziorik ez dagoen kasuetan).

(*) Oinarri ezargarri orokorra + aurrezpenaren oinarri ezargarria + lanaren hobaria. Hiru kontzeptu horien baturak ezin du 2,5 aldiz IPREM adierazlea gainditu; baterako errenta-aitorpenen kasuan, kopurua bikoiztu egiten da.

     3. Txartel soziala edota familia ugaridun txartela eskatzen denean, behealdean agertzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da.

 

Txartel hobaridunak

Txartel hobaridun motak hurrengoak dira:

 1. Gazteak (6 urtetatik 25 urte bete arte):
  • - Txartela bi urtetara iraungiko da (18 urte betetzen direnetik aurrera). Epe hori igarotzean, txartela berritu beharko da.
  • - Txatelak % 25eko hobaria du; hau da, hamar euroko diru-karga egitean, adibidez, 2'5 euro gehiago kargatuko dira.
  • - Txartel arruntarentzako dokumentazio bera aurkeztu beharko da, baina GGLAri errolda eta errenta maila egiaztatzeko baimena eman beharko zaio.
 2. Adinekoak (65 urte edo gehiago):
  • - Txartela bost urtetara iraungiko da. Epe hori igarotzean, txartela berritu beharko da.
  • - Txatelak % 108ko hobaria du; hau da, hamar euroko diru-karga egitean, adibidez, 10'8 euro gehiago kargatuko dira.
  • - Txartel arruntarentzako dokumentazio bera aurkeztu beharko da, baina GGLAri errolda eta errenta maila egiaztatzeko baimena eman beharko zaio.
 3. Ezinduak (% 65eko desgaitasuna dutenak edo mugikortasunerako 7 baremoa):
  • - Txartela bi urtetara iraungiko da. Epe hori igarotzean, txartela berritu beharko da.
  • - Txatelak % 108ko hobaria du; hau da, hamar euroko diru-karga egitean, adibidez, 10'8 euro gehiago kargatuko dira.
  • - Txartel arruntarentzako dokumentazio bera aurkeztu beharko da, baina GGLAri hurrengoak egiaztatzeko baimena eman beharko zaio:
   • - Errolda
   • - Errenta maila
   • - Ezintasun maila (% 65eko desgaitasun maila edota mugikortasunerako 7 baremoa)
 4. Soziala:
  • - Txartela urte betera iraungiko da. Epe hori igarotzean, txartela berritu beharko da.
  • - Txatelak % 108eko hobaria du; hau da, hamar euroko diru-karga egitean, adibidez, 10'5 euro gehiago kargatuko dira.
  • - Txartel arruntarentzako dokumentazio bera aurkeztu beharko da, GGLAri errolda eta errenta maila egiaztatzeko baimena eman beharko zaio eta txartel soziala eskatzeko egoera zehatzari dagokion agiria aurkeztu beharko da.
EGOERA AURKEZTU BEHARRKO AGIRIAK

DOKUMENTOA IGORTZEN DUEN ERAKUNDEA

 

1. Lanik egiten ez duen 65 urtetik beherako erretiratua

Lagun Aroren erretiro-pentsioa kobratzen duen herritarra, zeina 65 urte baino gazteagoa den eta lanik egiten ez duen. (Kasu horretan, lan-bizitza erregimen bereziko altan agertzen da, Gizarte Segurantzako erretirorako eskubidea izateko kotizatu egiten baitute.)

 • Gizarte Segurantzak egindako erretiroa egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
 • Lagun Arok egindako ziurtagiria.
 • Gizarte Segurantzak egindako “Egungo lan-bizitzaren ziurtagiria” lanik egiten ez duzula egiaztatzen duena.

GIZARTE SEGURANTZA

LAGUN ARO

GIZARTE SEGURANTZAREN DIRUZAINTZA OROKORRA

2. Erretirodun partziala duen herritarra

 • Gizarte Segurantzak egindako erretiroa egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
 • Ez da beharrezkoa lan-bizitzaren ziurtagiria aurkeztea
GIZARTE SEGURANTZA

3. 55 urtetik gorako ezintasun iraunkor osoa duen pentsioduna, eta lanean ez dagoena

 • Ezintasun iraunkor osoa egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
 • Gizarte Segurantzak egindako “Egungo lan-bizitzaren ziurtagiria” lanik egiten ez duela egiaztatzeko

GIZARTE SEGURANTZA

GIZARTE SEGURANTZAREN DIRUZAINTZA OROKORRA

4. Ezintasun iraunkor osoa duen pentsioduna

(% 65 edo gehiagoko ezintasun-mailara parekatzen da)

 • Erabateko ezintasun iraunkor osoa egiaztatzen duen Gizarte Segurantzak egindako jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa. (Horrelako ezintasunarekin ezin denez lanik egin, ez da beharrezkoa Lan-bizitzaren ziurtagiria eskatzea)
GIZARTE SEGURANTZA

5. Erabateko ezintasuna edo balioezintasun handia duen pentsioduna

(% 65 edo gehiagoko ezintasun-mailara parekatzen da)

 • Erabateko ezintasun handia egiaztatzen duen Gizarte Segurantzak egindako jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa. (Horrelako ezintasunarekin ezin denez lanik egin, ez da beharrezkoa Lan-bizitzaren ziurtagiria eskatzea)
GIZARTE SEGURANTZA

6. Alarguna den eta lanean ez dagoen pentsioduna

 • Alargun-pentsioa egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa.
 • Gizarte Segurantzak egindako “Egungo lan-bizitzaren ziurtagiria” lanik egiten ez duela egiaztatzeko

GIZARTE SEGURANTZA

GIZARTE SEGURANTZAREN DIRUZAINTZA OROKORRA

7. Kotizazio gabeko pentsioaren pareko edo gutxiagoko diru-sarrerak jasotzen dituen pentsioduna, eta lanean ez dagoena

(Zurztasunaren pentsioa barne)

 • Kotizatu Gabeko Pentsioa (5.164,60€ 2017 urterako, 14 ordainsaritan) baino gutxiagoko diru-sarrerak egiaztatzen duen Gizarte Segurantzak egindako jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa
GIZARTE SEGURANTZA

8. Senideen aldeko pentsioa josotzen duena

 • Pentsioa egiaztatzen duen Gizarte Segurantzak egindako jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa
GIZARTE SEGURANTZA

9. Ardurapeko seme-alabagatiko laguntza ekonomikoaren titularra edo onuraduna

 • Kotizatu Gabeko Pentsioa (5.136,60€) baino gutxiagoko diru-sarrerak egiaztatzen duen jatorrizko ziurtagiria edo baliokidea, hilabete batetik beherako epean egindakoa
GIZARTE SEGURANTZA

10. Gizarte Larrialdietarako Laguntzaren (GLL) titularra edo onuraduna

 • Dagokion urtean Udalean egindako eta tramitatutako eskaera.
 • Udaleko Gizarte zerbitzuak, hilabete batetik beherako epean egindako laguntzaren jatorrizko ziurtagiria.(Kasu honetan ez da beharrezkoa egiaztatzea aurreko urtean laguntza jaso izanaren ziurtagiria).

UDALA

11. Kotizazio gabeko pentsioaren titularra (KGP), Gizarte Ongizaterako Funtsaren onuraduna (GOF), Desgaituak Gizarteratzeko Legearen onuraduna (LISMI) edo Gizarte-inklusiorako laguntzaren 18-23 urte bitarteko onuraduna (lehen Desbinkulazio-laguntza jasotzen zutenak)
 • Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Departamenduak egindako laguntzaren jatorrizko ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean emandakoa.
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
12. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE) titularra edo onuraduna
 • DBE: Laguntzaren jatorrizko ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean.
 • DBL: Laguntzaren jatorrizko ziurtagiria, hilabete batetik beherako epean.
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIko Gizarte Politikarako Saila

13. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoek (SEPE) emandako diru-laguntzetako baten titularra edo Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren titularra

 • Diru-laguntzaren ziurtagiria SEPEK hilabete batetik beherako epean egindakoa

INEM

 

        5. Familia Ugaria:

 - Bi motatakoak daude, familia ugariaren bi titulu motei dagozkienak: orokorra eta berezia.

 - Familia ugariaren izaera txartel arrunt zein kolektiboko bati aplikatu ahal izango zaio. Familia ugaria denak txartel arrunta badu, familia ugariaren motari dagokion hobaria izango du, diru-karga egitean (aparteko saldoa). Aitzitik, familia ugaria izateaz gain beste kolektiboren bateko txartela badu, diru-karga egitean, txartel kolektibo motari dagokion hobaria gehi familia ugariaren motari dagokiona izango du.

 - Txartela Familia Ugariaren Tituluarekin batera iraungiko da. "FU+hobariduna" txartel konbinatuen kasuan, baldintzetatik lehenengo iraungitzen den datari dagokiona izango da; hau da, kolektiboaren iraungipen data edo Familia Ugariaren Tituluaren iraungipen data. Epe hori igarotzean, txartela berritu beharko da.

- Txatelak % 25eko edo % 100eko hobaria du (familia ugarri orokorra edo berezia izatearen arabera); hau da, hamar euroko diru-karga egitean, adibidez, 2'5 edo 10 euro gehiago kargatuko dira.

Goian adierazi bezala, familia ugaria denak kolektiboren bateko txartela badu, txartel kolektibo motari dagokion hobaria gehi familia ugariaren motari dagokion hobaria izango du diru-karga bakoitzean. Adibidez:

      - G20 [G (MUGI gaztea) + FU20]: % 50eko hobaria (% 25 + % 25).

      - A20 [A (MUGI adinekoa) + FU20]: % 133ko hobaria (% 108 + % 25).

- Txartel arruntarentzako dokumentazio bera aurkeztu beharko da, eta GGLAri errolda, errenta maila eta familia ugarria zarela egiaztatzeko baimena eman beharko da. Familia ugari tituluak Eusko Jaurlaritzak emandakoa ez bada, tituluaren ziurtagiria aurkeztu beharko da.

 

GGLAk erabiltzaileari egokitzat jotzen duen informazioa eskatzeko eskubidea gordetzen du.

GGLA

GGLAk unean uneko garraio zerbitzua eskaintzen dio Gipuzkoari, baliabide eta operadore desberdinak bateratzeaz gain, herritarrentzat informazioa hobetzen.
GGLA ZUREGANDIK HURBILAGO.

Kontaktua

Easo kalea 74, 1C

20006 Donostia

info@mugi.eus

943 000 117